Hotel o estatge per entitats i associacions

Hotel o estatge per entitats i associacions

La Fundació de Serveis de Cultura per al poble compta amb la possibilitat de cedir l’ús d’espais i materials per fer reunions, trobades, formació a altres entitats socials i associacions interessades. Si ens voleu trobar, estam ubicats al local del carrer...