Política de privacitat 

Última modificació: novembre de 2022

Si us plau, llegeixi aquesta política detingudament. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per a complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més a baix.

Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i certes i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació d’aquestes. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, deuran necessàriament ser emplenats per a poder tramitar les seves sol·licituds.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les dades recollides en aquests web és FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA PER AL POBLE, amb domicili al carrer Francesc de Borja Moll, 10 Entresol B, 07003 Palma · Illes Balears (Espanya) i correu electrònic de contacte info@fundaciocultura.com.

Per a què tractarem les seves dades i sota quina base jurídica?

Gestió de donacions online: Les dades que faciliti en fer una donació en línia seran tractades per a la gestió i control de la mateixa i per a emetre el corresponent Certificat.

Les categories de dades tractades per a aquesta finalitat son:

  • Dades identificatives (nom i llinatge)
  • Dades de contacte (adreça de correu electrònic)
  • Dades de transaccions (número de targeta bancària)
  • Dades relacionades amb la pròpia donació (import i caràcter puntual o recurrent)

Les dades de les transaccions realitzades en la web seran igualment tractades per a la gestió comptable i administrativa.

Aquests tractaments es basen en l’execució de la pròpia donació i en el compliment de les nostres obligacions legals, especialment de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànims lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge i de normativa en matèria comptable i fiscal.

Gestió del voluntariat: Tractem les seves dades identificatives (nom i llinatge) i de contacte (adreça de correu electrònic i telèfon), aportades per a inscriure’s com a voluntari de la FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA PER AL POBLE per a atendre la seva sol·licitud i gestionar la relació amb el nostre voluntariat. Aquest tractament es basa en l’aplicació de mesures precontractuals a la seva pròpia petició com el compromís que estableixi les condicions de la seva acció voluntària i en el compliment de les nostres obligacions legals, especialment, de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears.

Atenció a sol·licituds online per a compartir instal·lacions: Tractem dades identificatives (nom i llinatges i de contacte professional (adreça de correu electrònic i telèfon professional) que ens proporcioni en la seva sol·licitud per a compartir les nostres instal·lacions per a gestionar la mateixa. Aquest tractament es basa en l’execució de contracte o per a l’aplicació de mesures precontractuals a la seva pròpia petició.

Administració i gestió de la seguretat de la web: Tractem dades de navegació (adreces IP o logs) per a administrar i gestionar la seguretat de la web. Aquest tractament es basa en el nostre interès legitimo a garantir la seguretat de la web. Aquest interès està expressament reconegut pel considerant 49 del RGPD. Per a la ponderació d’aquest interès respecte als seus drets i llibertats s’ha tingut en compte que aquest tractament correspon a pràctiques de seguretat generalitzes i no planteja amenaces significatives per als interessats.

Fins estadístics i de gestió de qualitat: Amb la finalitat d’avaluar i gestionar la qualitat dels nostres serveis i productes realitzem estadístiques a partir de dades agregades obtingudes de navegació en la web, p. ex. adreça IP, weblogs, pàgines visitades o accions realitzades en la Web (+ info a la nostra política de cookies).

Aquests tractaments es basen en el nostre interès legítim per a avaluar i gestionar la qualitat dels nostres serveis. Per a la ponderació d’aquest interès respecte als seus drets i llibertats s’ha determinat que el tractament tenia un impacte limitat en la privacitat dels interessats, corresponia a expectatives raonables dels mateixos i no plantejava amenaces significatives.

A qui podem comunicar les seves dades?

Les seves dades només seran comunicats a tercers per obligació legal, amb el seu consentiment o quan la seva petició impliqui tal comunicació.

Quant temps conservarem les seves dades?

De manera general, conservarem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recaptades.

Quins són els seus drets?

Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a les mateixes.  Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.  

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.  Així mateix i sota certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament. 

Pot revocar el consentiment que hagués prestat per determinades finalitats, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud per correu postal o electrònic a les direccions indicades a l’apartat Qui és el responsable del tractament de les seves dades?.
Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es.