Projectes

40 anys

Al llarg de més de 40 anys, han estat molts els projectes, activitats i accions culturals i socials dirigides a diferents col·lectius especialment vulnerables.

2012

Des de gener de 2012, la Fundació consolida la implementació d’un projecte de capacitació lingüística de castellà i català per a Immigrants, amb la comptabilització d’una Ludoteca per a infants de 0 a 3 anys.

2015
2017

Del 2015 al 2017 es va dur a terme una experiència d’espais familiars per a intercanviar continguts pedagògics I de criança.

2020

Amb la COVID-19 es dóna una paralització de totes les accions durant el 2020. Després d’un any I mig sense el Projecte, la Fundació vol reactivar-lo amb la base de l’experiència i la necessitat d’afegir nous reptes i propostes de millora.

Projecte del curs 2021/22